Anadolu Sak Zeka Ölçeği

Türkiye'nin İlk Yerli Zeka Ölçeği

Scroll

Proje IQ 2015-2017

Anadolu Üniversitesinin proje desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulayıcı ve uygulama desteği ile ÜYEP Merkezi araştırma ekibi olarak Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu-Sak Zeka Ölçeği'ni geliştirdik. ASİS teknik raporları için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

 • ASİS'in geçerlik ve güvenirlik teknik raporunu indirin.
 • ASİS'in özel eğitim gruplarına ilişkin ayırt edicilik raporunu indirin.
 • ASİS'in özel yetenekli çocukları tanılama geçerliğine ilişkin makaleyi indirin. 
 • ASİS'in sosyal geçerliğine ilişkin makaleyi indirin.

Projenin pilot aşaması 4-12 yaş aralığındaki 1201 çocuk ile, standardizasyon aşaması 4641 çocuk ile, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ise özel eğitim grupları da dahil 800'ün üzerinde çocukla tamamlandı. ASİS, dünyadaki bireysel zeka testleri arasında yaş grubuna düşen örneklem büyüklüğü bakımından temsil gücü en yüksek zeka testidir. Geçerlik ve güvenirlik değerleri çok iyi ve mükemmel düzeylerde saptanmıştır.

Türkiye'de ilk zeka ölçeği çalışmaları 1915 yılında Stanford-Binet Zeka Ölçeği'nin uyarlaması ile başlamış, takip eden 100 yıl içinde zeka ölçeği uyarlama kültürü oluşmuştur. Proje IQ ile hem ülkemize yerli bir zeka ölçeği kazandırmayı hem de uyarlama kültürünü kırarak yeni zeka ölçeği geliştirme çalışmalarına öncülük etmeyi hedefledik. 1916 yılında Lewis M. Terman, ilk zeka ölçeği kabul edilen Alfred Binet'in prototip zeka ölçeğini revize edip, standardizasyon ve norm çalışmalarını yaptıktan sonra Stanford-Binet Zeka Ölçeği adıyla yayınlar. Ölçekteki Stanford, Terman'ın çalıştığı Stanford Üniversitesi, Binet ise Alfred Binet'in soyadıdır. Biz de bu tarihi olguya işaret ederek, projeye bütçe desteği veren Anadolu Üniversitesi ve zeka ölçeğinin prototipini geliştiren Prof. Dr. Uğur Sak'ın soy adını birleştirerek Anadolu-Sak Zeka Ölçeği adını verdik (ya da kısa adıyla ASİS, İngilizce olarak Anadolu-Sak Intelligence Scale).

Anadolu Üniversitesi Bütçe Desteği

Proje IQ, Anadolu Üniversitesinin bütçe desteği ile yürütülüyor. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Proje Birimi'ne destekleri nedeniyle teşekkür ederiz. 

ASİS Uygulama Dilleri

ASİS, beş farklı dilde uygulanabilecektir. Türkçe norm çalışmalarının tamamlanmasının ardından İngilizce, Almanca, Arapça ve İspanyolca dillerine de uyarlanacaktır. 

Proje IQ

ASİS ZEKA ÖLÇEĞİ


Anadolu-Sak Zeka Ölçeği, genel zekayı ve genel zekayı oluşturan ana bileşenleri objektif olarak ölçen bireysel bir zeka ölçeğidir. Yedi alt testten oluşan ASİS, sekiz farklı performans profili vermektedir.

Genel Zekâ Endeksi

Sözel Potansiyel Endeksi

Görsel Potansiyel Endeksi 

Bellek Kapasitesi Endeksi

Sözel IQ

Görsel IQ

Tarama Endeksi

______________________________

Yaş aralığı:                     4-12

Uygulama türü:              Bireysel

Uygulama süresi:          25-45 dak.

Puanlama süresi           3 dak.

Uygulayıcı yeterliği:      C sınıfı

Kuram:                           CHC
_________________________

ASİS Üzerine Yapılan Bilimsel Araştırmalar

 1. Shaughnessy, M. F. (2020). An interview with Ugur Sak: Intelligence testing in Turkey. North American Journal of Psychology 22 (2), 167-172.
 2. Cirik, M., Sak, U., & Opengin, E. (2020). An investigation of cognitive profiles of children with attention deficit hyperactivity disorder through Anadolu-Sak Intelligence Scale. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.570505.
 3. Tamul, Ö. F., Sezerel, B. B., Sak, U. & Karabacak, F. (2020). Social validity study of the Anadolu-Sak Intelligence Scale (ASIS). PAU Journal of Education, 49, 393-412. doi: 10.9779/pauefd.575479.
 4. Sak, U., Bal Sezerel, B., Dulger, E., Sozel, K., & Ayas, M. B. (2019). Validity of the Anadolu-Sak Intelligence Scale in the identification of gifted students. Psychological Test and Assessment Modeling, 61(3), 263-283.
 5. Sözel, H.K., Öpengin, E., Sak, U. & Karabacak, F.  (2018). The discriminant validity of the Anadolu-Sak Intelligence Scale (ASIS) for gifted and other special education groups. Turkish Journal of Giftedness and Education, 8(2), 160-180.
 6. Arslan, D. (2018). Ortaokul öğrencilerinde ASİS ile ölçülen zeka ve mizah üretme yeteneği ilişkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 7. Bozbey Esmeroğlu, S. (2016). Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin (ASİS) 10-11 yaş düzeyinde ön uygulama çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 8. Cirık, M. (2018). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin bilişsel profillerinin Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği ile incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 9. Dülger, E. (2018). Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin (ASİS) ölçüt geçerliği çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 10. Görünü, H. (2019). Anaokuluna devam eden çocukların gelişim tarama testi, okul olgunluk testi ve zeka testi puanları arasındaki ilişkinin incelenemsi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 11. Kayacan, G. (2019). Anadolu Sak Zekâ Ölçeği’nin görsel ardıl işleyen bellek alt testinin çoktan seçmeli ve performans temelli ölçümlerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 12. Kılıçarslan, S. (2019). Anadolu Sak Zekâ Ölçeği’nin (ASİS) hıza dayalı sözel muhakeme alt testi ile algı hızı testleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 13. Köprü, F. (2019). Anadolu-Sak Zeka Ölçeği’nin ölçüt geçerliliğinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 14. Sertel, B. (2019). Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin dijital uygulaması d-ASİS’in geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 15. Sıkıcıkoğlu, İ. (2019). İlkokul öğrencilerinin liderlik düzeylerinin zeka düzeyi ve demografik değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 16. Sözel, H. K. (2017). Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin (ASİS) özel eğitim grupları arasındaki ayırtedicilik geçerlik çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 17. Tamul, Ö. F. (2017). Anadolu-Sak Zekâ Ölçeğinin (ASİS) sosyal geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 18. Yılmaz, G. (2018). Eşik hipotezinin ASİS Zekâ Ölçeği puanları ve yaratıcı hayal gücü kartları ile incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.


Ekibimiz ASİS Zeka Ölçeğini geliştirmek üzere Proje IQ'de 1 yürütücü, 13 araştırmacı ve 5 danışman görev yapıyor.

Prof. Dr. Uğur Sak

Proje Yürütücüsü

Bilge Bal Sezerel

Saha Uygulama Koordinatörü

Şule Demirel

Organizasyon Koordinatörü

Bahadır Ayas

Araştırmacı

N. Nazlı Özdemir

Araştırmacı

Ercan Öpengin

Araştırmacı

Gülşah Avcı

Araştırmacı

Nilgün Kirişçi

Araştırmacı

Selin Bozbey

Araştırmacı

Ömer Faruk Tamul

Araştırmacı

H. Kübra Sözel

Araştırmacı

Esranur Özkan

Araştırmacı

Dr. Şule Güçyeter

Test İçerik Danışmanı

Yrd. Doç. Dr. Esra Kanlı

Test İçerik Danışmanı

Doç. Dr. Yavuz Akbulut

Veri Analizi Danışmanı

Yrd. Doç. Dr. Marilena Z. Leana Taşçılar

Test Yanlılık Danışmanı

Yrd. Doç. Dr. Melodi Özyaprak

Test Yanlılık Danışmanı

Rukiye Türkdemir

Araştırmacı

Okul öncesi eğitimi öğretmeni ve üstün zekalıların eğitimi alanında yüksek lisans yapmakta

Neler Yapıyoruz

ASİS, Türkiye genelince RAM'larda kullanılmaktadır. Türkiye genelinde ASİS uygulayıcıları ve formatörleri yetiştiriyoruz. ASIS 2 çalışmalarımız devam ediyor.

TALENT Dergisi

Araştırmacılarımız tarafından yayımlanan TALENT dergisine akademik makale gönderebilirsiniz: http://www.talentjournal.net

ASİS Uygulayıcıları Eğitiliyor

ASİS uygulayıcı eğitimleri Aksaray, Erzurum ve Mersin'de MEB'in organizasyonunda 300 uygulayıcı adayı ile devam ediyor. Eğitimleri 35 ASİS fornatörü veriyor.

ASİS Tanıtım Konferansı

08 Aralık 2016 günü Milli Eğitim Bakanının da katılımı ile İstanbul'da ASİS tanıtım konferansı düzenlendi.

Duyurular ASİS GÜNCEL

Proje Aşamaları 24 ayı kapsayan Proje IQ'nün ana aşamaları

İletişim Lütfen görüş ve önerilerinizi aşağıdaki formu kullanarak bize iletin!