Anadolu-Sak Intelligence Scale

First Intelligence Scale Developed in Turkey

Scroll

Project IQ 2015 - 2017

The EPTS Team (ÜYEP) developed the first intelligence scale of Turkey. We thank to Anadolu University Scientific Research Office for the research grant to support the Project IQ. We tested 1200 children in the pilot stage and 4641 children in the standardization stage.

Anadolu University Research Grant

The Project IQ is supported by Anadolu University Scientific Research Office. 

ASIS languages

ASIS will be available in English, German, Arabic and Spanish besides Turkish. 

Project IQ

ASIS

ASIS measures general intelligence and its major components. It includes 7 sub-scales and yields 8 different profile scores.

 • General Intelligence Index
 • Verbal Potantial Index
 • Nonverbal Potantial Index
 • Memory Capacity Index
 • Verbal IQ
 • Nonverbal IQ
 • Screening IQ
___________________________________________________________________________
Age:                                   4-12
Administration:                Individual
Administration time:        35-45 min.
Scoring time:                    10 min.
User certificate:                C
Theory:                              CHC
_____________________________________________________________________________


Scientific Research on ASİS 


  1. Shaughnessy, M. F. (2020). An interview with Ugur Sak: Intelligence testing in Turkey. North American Journal of Psychology 22 (2), 167-172.
  2. Cirik, M., Sak, U., & Opengin, E. (2020). An investigation of cognitive profiles of children with attention deficit hyperactivity disorder through Anadolu-Sak Intelligence Scale. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.570505.
  3. Tamul, Ö. F., Sezerel, B. B., Sak, U. & Karabacak, F. (2020). Social validity study of the Anadolu-Sak Intelligence Scale (ASIS). PAU Journal of Education, 49, 393-412. doi: 10.9779/pauefd.575479.
  4. Sak, U., Bal Sezerel, B., Dulger, E., Sozel, K., & Ayas, M. B. (2019). Validity of the Anadolu-Sak Intelligence Scale in the identification of gifted students. Psychological Test and Assessment Modeling, 61(3), 263-283.
  5. Sözel, H.K., Öpengin, E., Sak, U. & Karabacak, F.  (2018). The discriminant validity of the Anadolu-Sak Intelligence Scale (ASIS) for gifted and other special education groups. Turkish Journal of Giftedness and Education, 8(2), 160-180.
  6. Arslan, D. (2018). Ortaokul öğrencilerinde ASİS ile ölçülen zeka ve mizah üretme yeteneği ilişkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
  7. Bozbey Esmeroğlu, S. (2016). Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin (ASİS) 10-11 yaş düzeyinde ön uygulama çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
  8. Cirık, M. (2018). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin bilişsel profillerinin Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği ile incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
  9. Dülger, E. (2018). Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin (ASİS) ölçüt geçerliği çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
  10. Görünü, H. (2019). Anaokuluna devam eden çocukların gelişim tarama testi, okul olgunluk testi ve zeka testi puanları arasındaki ilişkinin incelenemsi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
  11. Kayacan, G. (2019). Anadolu Sak Zekâ Ölçeği’nin görsel ardıl işleyen bellek alt testinin çoktan seçmeli ve performans temelli ölçümlerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
  12. Kılıçarslan, S. (2019). Anadolu Sak Zekâ Ölçeği’nin (ASİS) hıza dayalı sözel muhakeme alt testi ile algı hızı testleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
  13. Köprü, F. (2019). Anadolu-Sak Zeka Ölçeği’nin ölçüt geçerliliğinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
  14. Sertel, B. (2019). Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin dijital uygulaması d-ASİS’in geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
  15. Sıkıcıkoğlu, İ. (2019). İlkokul öğrencilerinin liderlik düzeylerinin zeka düzeyi ve demografik değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
  16. Sözel, H. K. (2017). Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği’nin (ASİS) özel eğitim grupları arasındaki ayırtedicilik geçerlik çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
  17. Tamul, Ö. F. (2017). Anadolu-Sak Zekâ Ölçeğinin (ASİS) sosyal geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
  18. Yılmaz, G. (2018). Eşik hipotezinin ASİS Zekâ Ölçeği puanları ve yaratıcı hayal gücü kartları ile incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Our Team We are team of  one project director, 13 reseachers and 5 project advisors.

Prof. Dr. Uğur Sak

Principal Investigator

Bilge Bal Sezerel

Field Coordinator

Şule Demirel

Organization Coordinator

Bahadır Ayas

Researcher

N. Nazlı Özdemir

Researcher

Ercan Öpengin

Researcher

Gülşah Avcı

Researcher

Nilgün Kirişçi

Researcher

Selin Bozbey

Researcher

Ömer Faruk Tamul

Researcher

H. Kübra Sözel

Researcher

Esranur Özkan

Researcher

Şule Güçyeter

Test Content Advisor

Assist. Prof. Esra Kanlı

Test Content Advisor

Associate Prof. Yavuz Akbulut

Data Analysis Advisor

Marilena Z. Leana Taşçılar

Test Bias Advisor

Melodi Özyaprak

Test Bias Advisor

Rukiye Türkdemir

Araştırmacı

Now ASIS is used by Research and Guidance Centers throughout the Country. We are training ASIS users if needed. We are working on ASIS 2.

Journal TALENT

Check out and send manuscripts to the scholarly journal TALENT published by our researchers: http://www.talentjournal.net/

Training for ASİS Users

We are training 300 ASIS users in Aksaray, Erzurum and Mersin.

Conference on ASIS

The Ministry of Education organized a conference on ASIS in Istanbul on 08 December 2016.

ASIS Today

Project Time Table

Contact Please send us your comments and suggestions using the form below!