AS Zeka Ölçeği pilot uygulama değerlendirmelerini yaptık. Uygulama yönergelerini, güvenirliğini, standartlarını ve bireysel görüşleri değerlendirdik.