AS Zeka Ölçeği pilot uygulamaları tamamlandı. Toplam 14 uygulayıcı, 4-12 yaş arası 1202 çocuğa bireysel uygulama yaptı.