61 uygulayıcı ASİS'i Türkiye genelindeki RAM'larda uygulamaya başlıyor.